ДКЦ-V вече работи с МДЛ „Русев“

Уважаеми пациенти,

Ние, екипът на ДКЦ-V се стремим да осигурим професионално отношение, грижовна и комфортна атмосфера, качествена и навременна здравна помощ за всеки един пациент. Днес се радваме да ви съобщим, че към екипа ни се присъединиха следните специалисти от МДЛ „Русев“:

Образна диагностика:

Д-р Добромир Павлов е специалист образна диагностика с над 30 години опит. Кариерният му път включва 20 години стаж в Национална Кардиологична Болница, 3 години стаж като завеждащ отделение по образна диагностика в Национална Многопрофилна Транспортна Болница, както и 6 години стаж в Специализирана
Болница за Активно Лечение на Онкологични Заболявания – град София. Член е на Български Лекарски Съюз и Българска Асоциация по Радиология. Професионалните интереси на д-р Павлов са многобройни, но той определя онкодиагностиката като свой основен фокус. Следдипломните му квалификации включват абдоминална ехография, ехомамография, мамография, торакална ехографска диагностика, ултразвукова
съдова диагностика и компютърна томография, а също детска ултразвукова диагностика, детска рентгенова диагностика и детска кардиорентгенология. Д-р Добромир Павлов приема рускоговорящи пациенти, както и деца.

Д-р Венко Нацков е специалист образна диагностика с над 36 години опит, а също и управител на МДЛ Русев от 2003 година. Кариерният му път преминава през Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ” – София (научен сътрудник І ст.), Университетска многопрофилна болница за активно лечение УМБАЛ
„Св. Иван Рилски“ и Университетска многопрофилна болница за активно лечение УМБАЛ „Света Анна“ – София (началник отделение „Ядрено-магнитен резонанс“). Неговата дейност включва конвенционална рентгенова диагностика, ехографска, мамографска, компютър-томографска и магнитно-резонансна диагностика. Основните
професионални интереси на д-р Нацков попадат в сферата на магнитно-резонансната диагностика, включително такава в областта на т. нар. женско и мъжко здраве, както и мамологичната диагностика. Д-р Нацков активно участва в голям брой курсове, семинари и индивидуални обучения, повечето от които организирани от Европейската асоциация по рентгенология – проведени както в страната, така и в Австрия, Германия, Англия, Шотландия, Полша, Унгария, Швейцария, Италия, Испания, Турция, Гърция, Русия. Участник е в 11 от ежегодно провежданите европейски рентгенологични конгреси във Виена, има участия с положен изпит за успешно завършване в седем курса от поредицата “School of MRI” на ESMRMB (Европейско дружество за магнитен резонанс в медицината и биологията). Д-р Нацков има няколко публикации в “Рентгенология и радиология”, една – в American Journal of Gastroenterology, множество статии в популярни издания. Членува в Българска рентгенологична асоциация, Европейско рентгенологично дружество, редовен член на ЕSMRMB.


Д-р Васил Чонков е специалист образна диагностика с над 9 години опит. Определя магнитно-резонансната томография и компютърната томография като свои основни професионални интереси. Неговият трудов стаж включва работа в Многопрофилна Болница за Активно Лечение – гр. Пазарджик, Университетската Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина „Н. И. Пирогов“ и Университетска
Първа Многопрофилна Болница за Активно Лечение. Д-р Чонков владее английски и немски език, а също така работи с деца. Член е на Български Лекарски Съюз, Българска Асоциация по Радиология и Европейско Дружество по Радиология. Извършва магнитно-резонансна томография, компютърна томография,
конвенционална рентгенография и абдоминална ехография.

Д-р Георги Карамитев завършва медицина в Медицински университет-Пловдив. Специализира образна диагностика във ВМА-София, владее отлично английски и италиански език. Работил е в сферата на онкогинекологията, диагностиката на гърда, интервенционалната радиология и спешна медицина в болници в България, Италия и Англия. По време на глобалната Ковид пандемия е лекар-доброволец на първа линия
в Англия, за което получава лични благодарности от NHS (National Health Service). Участвал е в множество конгреси и научни събития, a интересите му са свързани със съвременната диагностика и лечение на рака на гърдата. Член е на British Society of Breast Radiology, Еuropean Society of Radiology, European Society of Breast Imaging (EUSOBI).

Консултанти:
Д-р Емануил Найденов
е един от най-добрите родни неврохирурзи, получил международно признание за разработка на лечение на злокачествени мозъчни тумори. С професионални интереси в сферата на невроонкологията, дегенеративните заболявания на гръбначния стълб, заболяванията на периферните нерви и хирургия на болката. От 2004г. насам е неврохирург-ординатор в УМБАЛ „Св.Иван Рилски“. Д-р Георги Дамянов е ортопед-травматолог, чиято дейност е свързана с лечение на заболявания и травми на опорно-двигателния апарат. Д-р Дамянов е изпълнителен директор на СБАЛТОСМ „Проф.Д-р Димитър Шойлев“ ЕАД – една от водещите клиники в лечението и превенцията на спортни травми, акредитирани от FIFA.

Д-р Георги Светломиров Петров е специалист неврохирург, завършил медицина в МУ „Пловдив“. Работи в Клиника по неврохирургия на УМБАЛ „Света Анна“ София и МБАЛ „Пазарджик“ от повече от 10 години. С изключителен опит в спиналната неврохирургия – дегенеративни, травматични и неоплазмени болести на гръбначен стълб и гръбначен мозък; с опит в краниалната неврохирургия с най-модерни технологии – невронавигация , ендоскопски и ехографски асистирани оперативни интервенции. Специализирал мини инвазивна спинална неврохирургия и озонотерапия в Тревизо Италия.

Проф. д-р Христо Цеков е специалист неврохирург в София. Завършил е медицина МУ-София през 1972 година. Има две специалности – „Обща хирургия“ и „Неврохирургия“. Специализирал е в Русия, Германия и Австрия. В продължение на дълги години е работил в УМБАЛ Александровска и УМБАЛ Свети Иван Рилски. Д-р
Цеков има над 40 години стаж като специалист Неврохирург. Специализиран в хирургичното лечение на тумори на централната и периферна нервна система, съдови заболявания, аневризми, заболявания на гръбначния стълб, дискови хернии, стенози, стабилизации на гръбначния стълб, черепно-мозъчни травми и травми на гръбначния стълб. Вътрешна хидроцефалия, спина бифида, краниостенози, кисти и други малформации в детската възраст. Проф. д-р Цеков извършва разнообразни неврохирургични интервенции с голяма и много голяма сложност.

ДЕЙНОСТИ:

  • Неврохирургична оперативна дейност : Детска неврохирургия – хидроцефалия, спина бифида, раниостенози и др. малформации
  • Невроонкология – тумори на главния и гръбначен мозък и стълб Мозъчносъдови заболявания- аневризми, съдови малформации, хематоми, инсулти, каротидни стенози Дегенеративни и травматични заболявания на гръбначния стълб и гръбначния мозък – дискови хернии, спинална стеноза, спондилолистези и други деформации
  • Функционална неврохирургия – епилепсия, болеви синдроми, дискинезии, дистонии и Паркинсонова болест Абсцеси Паразитози Присаждане на стволови клетки за лечение на следтравмени вродени и дегенеративни увреждания на централната нервна система Хирургия на периферната нервна система.

Доц. д-р Владимир Наков завършва медицина през 1992 г. в Медицинска академия – София. Специализира „Неврохирургия“ към Катедрата по Неврохирургия на МА-София под ръководството на проф. д-р М. Маринов, дмн. Придобива специалност Неврохирургия през 2000 г. След завършването си през 1992 г. работи по разпределение като участъков лекар в Костенец. От 1993 до 2010 г. работи като лекар ординатор в Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛ „Св. Анна“. От 2010 до 2012 г. е старши ординатор в същата клиника. През 2012 г. е назначен за началник на отделение към Клиника по Неврохирургия във Военномедицинска академия. От 2016 г. е част от екипа на Клиниката по Неврохирургия на Токуда Болница София. Доц. д-р Наков е преминал редица специализирани обучения в областта на Неврохирургията в България и чужбина. През 2008 г. завършва курсове по третиране на дегенеративна дискова болест и третиране на гръбначни травми (AO Spine), а през 2011 г. преминава курс по третиране на гръбначни фрактури чрез миниинвазивни техники – EACCME в Лондон,
Великобритания и курс по съдова микрохирургия в Лаборатория по микрохирурия, Университетска болница, Цюрих, Швейцария. През 2015 г. преминава курс по микрохирургия на черепната основа в Медицински университет, Копенхаген, Дания. През 2015 г. доц. Наков придобива научна и образователна степен „Доктор“ по научна специалност „Неврохирургия“ с дисертация на тема: „Резултати от ранното оперативно лечение на руптурирали мозъчни аневризми“ под ръководството на проф. д-р Т.Ефтимов, дм. Професионалните интереси на доц. Наков са насочени в областта на съдовата неврохирургия, невроонкологията, лечението на тригеминална невралгия и лечението на дискова болест. Доц. Наков е член на Българското дружество по
Неврохирургия и Congress of Neurological Surgeons (CNS).