Клинична лаборатория

Телефон за връзка: 02/903 59 49