Физикална и рехабилитационна медицина

Работно време на рехабилитация: всеки ден от 08.00 – 15.30 часа

Първичен амбулаторен преглед
Функционална оценка
Тестове за измерване на гръбначен стълб
Магнитотерапия
Терапия с нискочестотни токове
– Електрофореза
– Диадинамофореза
– ТЕНС електроаналгезия
Терапия със средночестотни токове
Терапия с високочестотни токове
– Д’ Арсонвал
– Ултрависокочестотни токове – УВЧ
– Микровълнова терапия – радар
Електростимулация
Ултразвукова терапия
Светлолечение
– Терапия с инфрачервени и видими лъчи
Апарат ДИНА за заболявания в областта на периферната нервна система, ревматологията и опорно-двигателния апарат
– Светлинна терапия с лампа Bioptron
– Терапия с лампа Солукс
– Терапия с ултравиолетови лъчи
Лазертерапия при ставни заболявания и труднозарастващи рани
Екстензионна апаратура за заболявания на периферната нервна система и опорно-двигателния апарат
Инхалационна терапия
Сектор „Кинезитерапия“ разполага с всички необходими уреди за ЛФК и клетка на Роше.
Аналитична лечебна физкултура
Дихателна гимнастика
Обучение в ходене и ползване на помощни средства
Обучение в ДЕЖ
Механотерапия
Лечение с положение
Криотерапия + пасивни упражнения
Лечебен масаж – общ и частичен
Кинезиотейпинг