Начало

ДКЦ V – София ЕООД

ДКЦ V – София ЕООД /Студентска поликлиника/ осигурява пълен набор от медицински услуги и предоставя на своите пациенти достатъчна по обем и качество медицинска помощ.

Поликлиниката е с изключително комуникационна локация – разположена в Студентски град, ул.”акад.Стефан Младенов” № 8, на кръстовището с Университет за национално и световно стопанство /УНСС/, на територията на кварталите „Дианабад”, ”Дървеница”, „Витоша” и самия Студентски град. Достъпът с градски транспорт е изключително удобен – в близост до метростанция „Мусагеница”, където връзка правят автобуси № № 280; 94; 294; 413; 69; 67; 123, всичките със спирка пред УНСС. Част от изброените автобусни линии обслужват кварталите „Симеоново”; „Железница”; „Бистрица” и „Плана”. Осигурен е достъп за инвалидни колички и място за паркиране на леки автомобили.

ДКЦ V предлага качествена и достъпна специализирана извънболнична медицинска помощ. Поликлиниката разполага с рентгенов и ехографски кабинети, ехокардиография, както и с 24-часов ЕКГ холтер. Физиотерапевтичният блок е оборудван с модерна апаратура за електро и светлолечение, магнитотерапия, УВ терапия, инхалации, кабинет за лазертерапия и кабинет за лимфен дренаж.

Центърът участва активно в общественото здравеопазване чрез системни договорни отношения с НЗОК, с което подобрява достъпността до качествена, специализирана извънболнична помощ за здравноосигурените лица.

Голяма част от лекарите са водещи специалисти от болнична помощ, като някои от тях имат защитени докторски дисертации в своята област.

Здравното заведение предоставя на пациентите широка гама медицински услуги:

  • – диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни;
  • – консултации;
  • – профилактика и промоция на здравето;
  • – лабораторни, рентгенови и други видове изследвания;
  • – високоспециализирани медицински дейности;
  • – наблюдение и медицинска помощ при бременност и майчинство;
  • – издаване на медицински свидетелства за: встъпване в брак; кандидатстване за гражданство; медицински свидетелства за работа; издаване и подновяване на шофьорски книжки;
  • – насочване на пациенти за хоспитализация.

ДКЦ V разполага със следните специалности:


ДЕТСКИ ХИРУРГ
ХИРУРГИЯ
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ
КАРДИОЛОГИЯ
ДЕРМАТОЛОГ
НЕРВНИ БОЛЕСТИ
ОЧНИ БОЛЕСТИ
УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
ПСИХИАТРИЯ
УРОЛОГИЯ
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

ДКЦ V – СОФИЯ ЕООД е договорен партньор с:
„ОЗОФ ДОВЕРИЕ“ ЗАД
„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД
“ЕВРОПЕЙСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД
„ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД
„ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД
МДЛ „РУСЕВ“ ЕООД
МДЛ „БОДИМЕД 99“ ООД