ДИАГНОСТИЧНИ ПАКЕТИ

Диагностично–Консултативен Център V – София ЕООД /Студентска поликлиника/, съвместно с Образни центрове Русев предлагат следните съвместни пакети, включващи изследвания и образна диагностика, проследяване, профилактика и консултации със специалисти:

ПАКЕТИ МАМОГРАФИЯ – КАМПАНИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА НА РАК НА ГЪРДАТА;
ПАКЕТИ COVID-19 – ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА НА COVID-19, КОНСУЛТАЦИИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИНФЕКЦИЯТА;

About the author