Медицински екип

  ДЕТСКИ ХИРУРГ

 • д-р Румен Танев
  ХИРУРГИЯ

 • д-р Румен Танев
 • д-р Драгомир Дарданов
 • д-р Владислав Стоянов
  АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 • д-р Стеляна Гицова
 • д-р Еленка Янчева – Маркова
 • д-р Александра Стойчева
 • д-р Сали Рафик
  АЛЕРГОЛОГИЯ

 • д-р Мария Иванова
  ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

 • д-р Антония Бусарска
 • д-р Ралица Мекова
  ДЕРМАТОЛОГИЯ

 • д-р Марко Димитров
  КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

 • д-р Вера Стоева
  КАРДИОЛОГИЯ

 • д-р Александър Кирков
 • д-р Живка Стойкова
  НЕРВНИ БОЛЕСТИ

 • д-р Нино Чаушев
 • д-р Надежда Джурова
  ОЧНИ БОЛЕСТИ

 • д-р Мария Цолова
 • д-р Елла Тодорова
  УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

 • д-р Вихрен Заяков
 • д-р Павлина Аврамова
 • д-р Ажелика Димитрова
  ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

 • д-р Илиан Цветков
 • д-р Ивайло Ефремов
  ПСИХИАТРИЯ

 • д-р Траяна Христова
  УРОЛОГИЯ

 • д-р Стоян Пеев
 • д-р Димитър Велев
  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

 • д-р Соня Драгнева
 • д-р Йоана Генева
  КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 • д-р Лиляна Вълчанова
  ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

 • д-р Петър Кутин
  ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

 • д-р Георги Тодоров