Медицински екип

  • ДЕТСКИ ХИРУРГ
 • д-р Румен Танев
 •  

 

  • ХИРУРГИЯ
 • доц. Светослав Тошев
 • д-р Румен Танев
 • д-р Драгомир Дарданов
 • д-р Владислав Стоянов
 •  

 

  • АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
 • д-р Александра Стойчева
 • д-р Еленка Янчева – Маркова
 • д-р Анислав Аби Хашим
 • д-р Никола Поптодоров

 


  • АЛЕРГОЛОГИЯ
 • д-р Мария Иванова
 •  

 

  • ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
 • д-р Антония Бусарска
 • д-р Ралица Мекова
 •  

  • ДЕРМАТОЛОГИЯ
 •  

 

  • КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ
 • д-р Вера Стоева
 •  
  • КАРДИОЛОГИЯ

 

  • НЕРВНИ БОЛЕСТИ
 • д-р Нино Чаушев
 • д-р Петя Дачева
 • д-р Надежда Джурова
 •  

 

  • ОЧНИ БОЛЕСТИ
 • д-р Мария Цолова
 • д-р Елла Тодорова
 •  

 

  • УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ
 • д-р Вихрен Заяков
 • д-р Павлина Аврамова
 • д-р Ажелика Димитрова  

 

  • ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
 • д-р Ивайло Ефремов
 • д-р Муса Кафелов
 •  

 

  • ПСИХИАТРИЯ
 • д-р Траяна Христова
 • д-р Яна Дочева
 •  

 

  • УРОЛОГИЯ
 • д-р Стоян Пеев
 • д-р Димитър Велев
 •  

 

  • ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
 • д-р Соня Драгнева
 • д-р Женя Георгиева
 •  

 

  • КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
 • д-р Лиляна Вълчанова