Акушерство и гинекология

 • Проследяване на нормална и патологична бременност;
 • Гинекологични прегледи;
 • Диатермокоагулация;
 • Ехография:
  – абдоминална;
  – вагинална;
 • Лечение на климактерични оплаквания;
 • Онкопрофилактика;
 • Контрацепция;
 • Ултразвукова-гинекологична и акушерска диагностика, изследване по РАР, микробиология, женска консултация – осигуряване на хоспитализация за раждане и гинекологични заболявания.

д-р Еленка Янчева

Телефон за връзка: 02/903 59 49
GSM: 088 86 74 292 

д-р Анислав Аби Хашим


Телефон за връзка: 02/903 59 49
GSM: 089 78 01 357