Кардиологичен кабинет

Диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания:
– ЕКГ – мониториране на сърдечен ритъм;
– ЕКГ;
– Артериално налягане;
– Ехокардиография;
– Холтер.