Клинична хематология

д-р Вера Стоева

Телефон за връзка: 02/903 59 49