Хирургия

В кабинета се извършват:

  • Консултации;
  • Прегледи;
  • Обработка на рани;
  • Превръзки;
  • Малки оперативни интервенции.

Хирурзите от Студентска поликлиника – д-р Танев и доц. Тошев, извършват прегледи и консултации при болки в корема и гръден кош; възпалителни и невъзпалителни заболявания на кожа и подкожие – абцеси, атероми, липоми, бемки; хернии – постоперативни и ингвинални; враснал нокът; обработка на рани по спешност и такива, които вече са обработени в друго здравно заведение; трудно зарастващи рани на крайници, диабетни и варикозни рани, хемороиди

Една рана се счита за хронична, когато тя въпреки лечението не показва подобрение в рамките на 4-8 седмици. Всеки един пациент с хронична рана от типа декубитални рани, варикозни язви и диабетично ходило, бива консултиран и му се изготвя план за лечение, който подпомага заздравяването на раните и предотвратява повторната поява на такива.

В кабинета работят:

д-р Румен Танев

Запази час онлайн
Телефон за връзка: 02/903 59 49
GSM: 0889 532 934

доц. Светослав Тошев, дм

Запази час онлайн
Телефон за връзка: 02/903 59 49