Контакти

СТУДЕНТСКА ПОЛИКЛИНИКА

София, п.к. 1700, р-н Студентски
Студентски град
ул.”акад.Стефан Младенов” № 8
телефони:
за информация и записване за преглед при специалист: 02/903 59 49
е-mail: dcc5_sofia@abv.bg
Работно време: 7:30 ч. – 19.30 ч. (всеки делничен ден) съгласно график на лекарите специалисти


ГРУПОВИ ПРАКТИКИ И ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

Кооперация „Групова практика за първична медицинска помощ – Студентска”
София, п.к. 1700, р-н Студентски
Студентски град
ул.”акад.Стефан Младенов” № 8
манипулационна: 02/868 30 73
управител: 02/903 59 41

АПИМП „САНА” ООД
Медицински център – МЦ
София, п.к. 1700, р-н Студентски
Студентски град
ул.”акад.Стефан Младенов” № 8
02/903 59 42